Taksonomia rodzaju Tropheus

 

Rozważania na temat gatunków wchodzących w skład rodzaju Tropheus znajdziesz tutaj.

Nazewnictwo odmian Tropheusa jest nie mniej poplątane, niż klasyfikacja gatunków. Pomimo, że jako podstawę podziału na gatunki przyjąłem propozycję Koningsa, to jednak nazwy odmian oparte są o inne źródła. Nazewnictwo poszczególnych odmian pochodzi od nazw geograficznych, które w ostatnich dziesiątkach lat się zmieniały w Afryce, stąd panuje tu niemałe zamieszanie. Pod odnośnikami z poszczególnych odmian kryją się zdjęcia, i/lub krótki opis, i/lub popularne synonimy danej odmiany.

Tropheus brichardi
Benga
Isonga
Kabimba
Kalemie
Karilani
Kigoma
Kipampa
Kipili
Korongwe
Malagarasi
Mikonga
Mtosi
Mvuna
Nyanza Lac
Ujiji
Uwile
Yungu
Zaire I

Tropheus sp. "Mpiwbwe"

Tropheus duboisi
Bemba
Karilani
Kigoma
Maswa

Tropheus sp. "black"
Banza
Bemba
Bulu Point
Caramba
Kifumbwe
Kiriza
Makobola
Mboko
Minago
Rutunga
Uvira

Tropheus sp. "Ikola"

Tropheus annectens
Bulu Point (Polli)
Kongole

Tropheus sp. "red"
Chilanga
Chimba
Chipimbi
Chisanze
Kachese
Kalambwe
Livua
Lupota
Moliro
Muzumba
Ndole
Sumbu

Tropheus moori
Chaitika
Hinde B
Ilangi
Kaku
Kala
Kalambo
Kalibwe
Kapampa
Kasanga
Katiti
Katoto
Kibwesa
Kiku
Kisambala
Lufubu
Malasa
Mbita
Mpulungu
Mtosi
Murago
Mutondwe
Muzi
Mwerazi
Namansi
Nangu
Samazi
Wampembe
Zongwe