Ryby z jeziora Tanganika

W tym dziale przedstawiamy opisy poszczególnych gatunków (lub tez rodzajów, albo odmian) pielęgnic występujących w jeziorze Tanganika. Ponieważ obowiązująca systematyka jest złożona i nie pokrywa się ze zwyczajowym podziałem ryb, zaproponowaliśmy nasz własny podział praktyczny, oparty na oficjalnej taksonomii Polla, oraz na książce pod redakcją znawcy pielęgnic afrykańskich, Ada Koningsa "Enjoying Cichlids".

Oto, jakie grupy pielęgnic tanganikańskich wyróżniliśmy:
1. Tropheus
2. Eretmodini
3. Ectodini
4. Cyprichromini
5. Muszlowce
6. Szczelinowce
7. "Księżniczki"
8. Naskalniki
9. Pozostałe

 

Przy przygotowaniu opisów poszczególnych gatunków, autorzy korzystali między innymi z następującego piśmiennictwa:

Książki:
- Robert J. Goldstein "Cichlids of the world", TFH, 1988
- Ad Konings, "Back to Nature guide to Tanganyika cichlids", Fohrman Aquaristik, 1996
- Ad Konings i wsp. "Enjoying cichlids", Cichlid Press, 1993
- Ad Konings "Tanganyika cichlids in their natural habitat", Cichlid Press, 1998
- Ad Konings i Horst Walter Dieckhoff "Tanganyika secrets" Cichlid Press
- Paul Loiselle "A fishkeeper's guide to African cichlids" , Tetra Press, 1996
- Sabine Melke "Success with cichlids from Lakes Malawi and Tanganyika", TFH 1993
- Mark Philip Smith "Lake Tanganyikan Cichlids", Barron's, 1998

miesięcznik "Tropical Fish Hobbyist"; artykuły:
- Ad Konings - "Mud-dwelling Lamprologines of Lake Tanganyika", TFH, vol. XLVII, lipiec 1999
- Ad Konings - "Shell-brooding cichlids"; TFH, vol. XLVII, sierpień 1999
- Bob Allen - "King of the Tanganyikan Sand Floor"; vol. XLVIII, październik 1999
- Bob Allen - "The care and breeding of Neolamprologus leleupi"; vol. XLVIII, luty 2000
- Ad Konings - "Tanganyikan algae-eaters", vol. XLVIII; kwiecien 2000
- Bob Allen - "Altolamprologus calvus. Lake Tanganyika's stealth cichlid."; vol. XLVIII, maj 2000.

"The Cichlid Room Companion" - http://www.cichlidae.com:; artykuły
- Ad Konings - "A Visit to the Central Tanzanian Coast of Lake Tanganyika".
- Paul V. Loiselle - "African Dwarf Cichlids, the Lake Tanganyika species". Part One & Two.
- Ad Konings - "Spawning Xenotilapia spiloptera".
- Ad Konings - "The genus Tropheus".
- Harold & Derek Walker - "Breeding Tropheus moori"
- Devin Sung - "Confessions od a Tropheus addict".
- Jessica Miller - "Tropheus duboisi"
- Eric A. Kennelly - "The Tropheus Genus: A Beginner's Experience"
- Jessica Miller - "Tropheus: A Hobbyist Experience"
- Lary Soldani - "Observations and Experiences in Keeping Tropheus"
- Javier Suarez Santana - "Tropheus keeping and an experience in Bloat Treatment"
- Ad Konings - "Aquarist's Guide to Neolamprologus brevis"
- Ad Konings - "Neolamprologus leleupi (Poll, 1956)"
- Peter Hill - "Neolamprologus multifasciatus"
- Peter A. Lewis - "Shell Dwelling Cichlids from Lake Tanganyika"
- Ad Konings - "Speciation, DNA and Tropheus"
- Ad Konings - "The Neolamprologus brichardi complex"