Mariusz Rutkowski z Solca Kujawskiego przysłał zdjęcia swoich Tropheus sp. black "Ikola"(lub, jak chce Ad Konings - Tropheus sp. "Ikola").