Jak urządzić akwarium dla różnych gatunków ryb z Tanganiki.

 

Grzegorz Cieśla

 

Tropheus

Ryby stadne, akwarium dla nich powinno być o litrażu nie mniejszym jak 200 l. W takim akwarium można trzymać maksymalnie 15 osobników. W akwarium powinno znajdować się wiele bloków skalnych, dominujący samiec powinien zadowolić się terytorium ok. 50-60 cm.

 

Eretmodini

Ryby żyjące w parach, w akwarium powinno znajdować się dużo kryjówek. Można je zbudować z wapieni, otoczaków rzecznych. Ryby z gatunku Eretmodini preferują piaszczyste podłoże, na którym oprócz skomplikowanych labiryntów powinny znajdować porozrzucane kamienie. Najlepiej w akwarium czują się z trofeusami. Nie przejawiają wobec nich agresji, wyjątkiem jest Spathodus marlieri, którego samce przejawiają dużą agresję wewnątrzgatunkową, jak i wobec innych mieszkańców akwarium.

 

Ectodini

Ryby żyjące w dużych stadach. Są to ryby płochliwe, akwarium powinno być usytuowane z dala od ruchliwych części domu. W akwarium nie powinno być ostrych przedmiotów takich jak skałki, ostro zakończone muszle. Na dnie powinien znajdować się drobny piach, w którym samce w okresie rozmnażania usypują "kratery". Ryby te wymagają dużej powierzchni do życia. Niektóre samce z rodziny Ectodini w okresie godów potrafią usypać "krater" o średnicy 50 cm! Akwarium powinno być długie, niekoniecznie wysokie. Przykładowe wymiary 130x40x50 cm

 

Cyprichromini

Ryby stadne, żyjące w grupach nie mniejszych jak 8 osobników. Ryby te najchętniej przebywają w przy powierzchni wody. Jeśli akwarium jest dość wysokie (ok. 50-60 cm), to można je dołączyć do któregoś z gatunków z muszlowców np. N.similis. Zbiornik dla tych ryb nie powinien być krótszy niż 120 cm.

 

Muszlowce

Większość muszlowców dobiera się w pary, lecz gatunki takie jak N.similis lub N.multifasciatus żyją też w haremach. Ryby te potrzebują dużej powierzchni dna. W jako podłoże musi być użyty drobny żwir lub piach. Ryby te "mieszkają" i rozmnażają się w muszlach, więc nie trzeba budować konstrukcji skalnych. Na dnie wystarczy poukładać muszle winniczków bądź ampularii. Sugerowane wymiary akwarium dla większego haremu N.similis 80x35x30, a dla pary N.brevis 60x30x30.

 

Szczelinowce

Ryby żyjące w parach. W akwarium powinny się znajdować groty skalne, najlepiej z wapieni bądź otoczaków. Jako podłoże najlepiej użyć drobnego żwiru. Para zamieszkuje jedną grotę, w której mieszka i rozmnaża się. Sugerowane wymiary akwarium dla dwóch par szczelinowców z rodzaju Neolamprologus - 120x35x30 cm

 

"Księżniczki"

Ryby żyjące w parach. Akwarium dla księżniczek z burundi, które są najczęściej spotykane na Polskim rynku, powinno być skonstruowane w postaci wielu grot, zakamarków. Najlepiej do tego nadają się wapienie lub otoczaki rzeczne. Jako podłoże najlepszy jest drobny żwir lub piasek, ponieważ księżniczki przed złożeniem ikry kopią dołki w piasku. Zdarzają się także przypadki złożenia ikry w dużej, morskiej muszli, jednak lepsze są rumowiska skalne w dużą ilością kryjówek. Sugerowane wymiary zbiornika 80x30x40

 

Naskalniki

Ryby dobierające się w pary. W akwarium powinno być dużo kryjówek. Mają bardzo podobne wymagania co "księżniczki", lecz w akwarium nie musi być grot, tylko luźno poukładane kamienie tworzące szczeliny do których pary mogą swobodnie wpłynąć i opiekować się potomstwem.


Grzegorz Cieśla, (c) 2002